Formy chvosta v akváriových rybách

Queue de poisson en lyre
Lýrový chvost

Queue de poisson en croissant
Kosáčik

Queue de poisson ronde
Okrúhly chvost

Queue de poisson de voile
Plachtiť

Queue de poisson en fourchue
Štvorcový chvost

Queue de poisson en trapèze
Lichobežník

Akváriové ryby

Eutropiellus debauwi

Eutropiellus debauwi

Rovnako ako v prípade C. Solandri, ústa sú vyzbrojené silným zobákom. 2 pomerne široké čierne pásy prechádzajú cez telo vertikálne, aby sa zastavili v bruchu. Na oboch stranách posledne ...